Yale - Konzole i portali

 • Konzole za zid
 • Konzole za pod
 • Pokretni portali

Pogledajte:

 • Zidne  konzolne dizalice
 • Podne  konzolne dizalice
 • Portalni  kranovi

Sa profesionalnim Yale sistemima dizalica , nudimo Vam u kombinaciji sa našom dizališnom opremon i Tigrip sponama i hvataljkama kopmpletno rešenje za Vaše probleme podizanja i transporta. Yale sistemi dizalica su izrađeni u skladu sa mašinskim smjernicama  89 / 332 / EEC  i najnovijim  DIN 15018 H2  B2. Svi mašinski delovi su peskirani sačmom sa SA 3, a potom premazani osnovnom i završnom bojomRAL  1023 ( žutom )  debljine nanosa približno 6 mikrona. Ostale boje su dostupne  po zahtevu. Širok spektar opreme omogućava različite mogućnosti montaže zidnih i podnih konzolnih dizalica i laku montažu u praktično svim halama, skladištima i na otvorenom prostoru. Dodatna zaštita za korišćenje na otvorenom prostoru:

 • Veća debljina nanosa boje (120 mikrona)  ili pocinkovanje
 • Uređaj za fiksiranje strele konzole
 • Zaštita opreme od vremenski h prilika

Zidna konzolna dizalica PMS
- Krak konzole za podizanje sa najpovoljnijom visinom
- Ugao zakretanja 180°

Podna konzolna dizalica PFM

- Krak konzole za podizanje sa najpovoljnijom visinom
- Ugao zakretanja 360°

Podna konzolna dizalica PFP
- Krak konzole za podizanje sa
- najpovoljnijom visinom
- Ugao zakretanja 360°


Zidna konzolna dizalica PMS

Mala težina, konstrukcija nosača sa slobodnim zakretanjem i male ugradne visine. Krak konzole ima kuglični ležaj i držač kako bi se mogao učvrstiti na zid.
Obim isporuke :
Elektro sistem je opremljen glavnim prekidačem, glavnim elektro napajanjem preko okruglog kabla sa cevnim držačima kabla za krak konzole dužine do 4000 mm, od 4500 mm i više, krak konzole je opremljen šinskim stazama za nošenje glavnog napojnog kabla. Da se kabl ne bi ugibao na malim konzolama preporučuje se da se koristi šinski sistem razvoda napojnog kabla čak i na kratkim krakovima konzole. Uz konzole se isporučuje uputstvo za rukovanje i kompletna dokumentacija, attest o pregledu pre i posle postavljanja instalacije.

Sistem montaže:

 • Za montažu na zidu, koristiti zavrtnje sa navojem koji idu kroz zid i zavrću se kontra podloškama i maticama.
 • Potporni stub sa anker zavrtnjima i zidnim držačima. Ploče držača max. 500 mm, anker zavrtnji ( sa navojem ) max. 1000 mm.
 • Drugačiji sistem montaže može se isporučiti po zahtevu. Stubovi za montažu i zidovi su u obavezi korisnika.

Oprema:

 • Graničnici zakretanja  ( ublaživači ) mogu biti postavljeni da bi ograničili zakretanje kraka konzole.
 • Kočnica za kretanje, da bi se kontrolisala brzina zakretanja kraka konzole. Preporučuje se za dužine kraka konzole  > 5 m ili visine prostorije  > 4 m. Ovo sprečava nekontrolisano kretanje kraka konzole.
 • Uređaj za fiksiranje, da bi se fiksirao krak konzole u određenom položaju.

Standardni program isporuke:

Postavljanje konzolne dizalice na zid, u kombinaciji sa šinskim sistemom razvoda napojnog kabla, može smanjiti zakretanje kraka konzole.
Yale sistemi kranova su napravljeni u saglasnosti sa propisima za mašine 89 / 392 / EEC i najnovijim  DIN 15018 H2 B2.


Podna konzolna dizalica PFSP

Mala težina, konstrukcija nosača sa slobodnim zakretanjem i male ugradne visine.
270° Krak konzole ima kuglični ležaj i držač kako bi se mogao učvrstiti na zid.
Obim isporuke : Konzola se sastoji od stubnog nosača I kraka konzole.
Elektro sistem je opremljen glavnim prekidačem, glavnim elektro napajanjem preko okruglog kabla sa cevnim držačima kabla za krak konzole dužine do 4000 mm, od 4500 mm i više, krak konzole je opremljen šinskim stazama za nošenje glavnog mnapojnog kabla. Da se kabl ne bi ugibao na malim konzolama preporučuje se da se koristi šinski sistem razvoda napojnog kabla čak i na kratkim krakovima konzole. Uz konzole se isporučuje uputstvo za rukovanje i kompletna dokumentacija, attest o pregledu pre i posle postavljanja instalacije.

Sistem montaže:

 • Temeljna ploča sa anker zavrtnjima i temeljnom pločom kroz zid i zavrću se kontra podloškama i maticama.
 • Učvršćenje temeljne ploče ( zavarene ) obuhvata bušenje rupa, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).
 • Učvršćenje osnovne ploče ( sa zavrtnjima ) obuhvata tiplove za beton, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).
 • Konzola se može premestiti na drugu lokaciju.

Oprema:

 • Graničnici zakretanja  ( ublaživači ) mogu biti postavljeni da bi ograničili zakretanje kraka konzole.
 • Kočnica za kretanje, da bi se kontrolisala brzina zakretanja kraka konzole.Preporučuje se za dužine kraka konzole  > 5 m ili visine prostorije  > 4 m. Ovo sprečava nekontrolisano kretanje kraka konzole.

Uređaj za fiksiranje, da bi se fiksirao krak konzole u određenom položaju.

Standardni program isporuke :

Podna konzolna dizalica PFM

Mala težina, konstrukcija nosača sa slobodnim zakretanjem i male ugradne visine. Krak konzole ima kuglični ležaj i držač kako bi se mogao učvrstiti na zid.

Obim isporuke:

Konzola se sastoji od stubnog nosača I kraka konzole. Elektro sistem je opremljen glavnim prekidačem, glavnim elektro napajanjem preko okruglog kabla sa cevnim držačima kabla za krak konzole dužine do 4000 mm, od 4500 mm i više, krak konzole je opremljen šinskim stazama za nošenje glavnog napojnog kabla. Da se kabl ne bi ugibao na malim konzolama preporučuje se da se koristi šinski sistem razvoda napojnog kabla čak i na kratkim krakovima konzole. Uz konzole se isporučuje uputstvo za rukovanje i kompletna dokumentacija, attest o pregledu pre i posle postavljanja instalacije.

Sistem  montaže:

 • Temeljna ploča sa anker zavrtnjima i temeljnom pločom. kroz zid i zavrću se kontra podloškama i maticama.
 • Učvršćenje temeljne ploče ( zavarene ) obuhvata bušenje rupa, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).
 • Učvršćenje osnovne ploče ( sa zavrtnjima ) obuhvata tiplove za beton, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).
 • Konzola se može premestiti na drugu lokaciju.

Oprema:

 • Graničnici zakretanja  ( ublaživači ) mogu biti postavljeni da bi ograničili zakretanje kraka konzole.
 • Kočnica za kretanje, da bi se kontrolisala brzina zakretanja kraka konzole.
 • Preporučuje se za dužine kraka konzole  > 5 m ili visine prostorije > 4m. Ovo sprečava nekontrolisano kretanje kraka konzole.
 • Uređaj za fiksiranje, da bi se fiksirao krak konzole u određenom položaju.

Podna konzolna dizalica PFP

Mala težina, konstrukcija nosača sa slobodnim zakretanjem i male ugradne visine. Krak konzole ima kuglični ležaj i držač kako bi se mogao učvrstiti na zid.

Obim isporuke:

Konzola se sastoji od stubnog nosača I kraka konzole. Elektro sistem je opremljen glavnim prekidačem, glavnim elektro napajanjem preko okruglog kabla sa cevnim držačima kabla za krak konzole dužine do 4000 mm, od 4500 mm i više, krak konzole je opremljen šinskim stazama za nošenje glavnog napojnog kabla. Da se kabl ne bi ugibao na malim konzolama preporučuje se da se koristi šinski sistem razvoda napojnog kabla čak i na kratkim krakovima konzole. Uz konzole se isporučuje uputstvo za rukovanje i kompletna dokumentacija, attest o pregledu pre i posle postavljanja instalacije.

Sistem  montaže :

 • Temeljna ploča sa anker zavrtnjima i temeljnom pločom. kroz zid i zavrću se kontra podloškama i maticama.
 • Učvršćenje temeljne ploče ( zavarene ) obuhvata bušenje rupa, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).
 • Učvršćenje osnovne ploče ( sa zavrtnjima ) obuhvata tiplove za beton, ankere ( kompletno sa maticama, sigurnosnim maticama i podloškama ).

Oprema:

 • Elektro pogon zakretanja konzole..
 • Graničnici zakretanja  ( ublaživači ) mogu biti postavljeni da bi ograničili zakretanje kraka konzole
 • Krajnji prekidači za ograničavanje ugla zakretanja kraka konzole (pre udaranja u graničnik prekidači motora se automatski isključuju)
 • Uređaj za fiksiranje, da bi se fiksirao krak konzole u određenom položaju

Standardni program isporuke :

U zavisnosti od veličine dizalice i kombinacije sa sistemom napajanja sa nosačima kabla, moguće je regulisati zakretanje krakakonzole. U tom slučaju, graničnici zakretanja ( ublaživači ) mogu biti postavljeni.

Pokretni portalni kran PFP

Yale sistemi portalnih kranova mogu se koristiti u svim prostorima, od avionskih radionica, garaža pa do industrijskih hala. Pogodni su za male i velike nosivosti i za korišnjenje na otvorenom prostoru. Yale sistemi portalnih kranova su izrađeni u skladu sa  DIN 15018 H2 B3. Kranovi se mogu pomerati ručno ili sa pogonom i ne moraju se kretati po šinama Uputstva za pomeranje Yale sistema portalnih kranova i za prenošenje tereta se moraju strogo poštovati.

Obim isporuke :

 • 3 vrste konstrukcije ( 2 sa osloncima, 1 sa nosećim profilom ).
 • Premazano je sa RAL 1023 ( žutom ) bojom
 • Jaki okrugli cevni čelični stubovi.
 • Može se pomerati ručno.
 • Točkovi sa kočnicama preko navojnog vratila.
 • Za korišćenje na otvorenom prostoru.
 • Glavno napajanje duž profila sa pljosnatim kablom :
 • C tip montažnih šina, klizači za kabl, vučne ruke i vučnih kolica.
 • Glavni prekidač sa utikačem ( sa redosledom u smeru kazaljki na satu ).
 • Uz portalni kran se isporučuje uputstvo za rukovanje i kompletna dokumentacija, atest o pregledu pre i posle priključenja.
 • Odvojeno od naše standarne opreme nudi se i celokupna oprema za specijalne zahteve podizanja ( npr. kranovi sa hvataljkama,  sponama ili magnetima za podizanje ).

 

YALE

Kontaktirajte nas

Miro Nikolić
stručni savetnik za Yale
i CMCO proizvode

Tel/Fax: +381 (0) 11 6691 661
Mobilni: +381 (0) 63 314 607

Yale - Dizalična oprema

Dizalica sa izuzetno dugim radnim vekom.
Kućište i poklopac kućišta napravljeni su od kvalitetnog kovanog sivog liva što ojačava konstrukciju.
Lako održavanje i popravka sa praktično neograničenim mogućnostima.

Yale - Konzole i portali

Sa profesionalnim Yale sistemima dizalica , nudimo Vam u kombinaciji sa našom dizališnom opremon i Tigrip sponama i hvataljkama

TIGRIP - Oprema za merenje i podizanje tereta

Oprema za merenje i podizanje tereta, hvataljke za limove, hvataljke za profile, oprema za merenje - DINAMOMETRI

Yale - Hidraulične dizalice i alati, radioničke prese

Dvostruko delovanje sa hidrauličnim povratkom, od 260 do 1100 tona.

O nama

• Dizalice ručne, električne i hidraulične, tekstilne trake, oprema za merenje i podizanje tereta – hvataljke, viljuškari i ostala...

Kontakt

Pariske komune 14/39
Tel/Fax: +381 (0) 11 6691 661
Mobilni: +381 (0) 63 314 607
office@hoistingconsulting.com